Digitaalinen

markkinointi.

Eli internetmarkkinointi eli
internetissä tapahtuvaa markkinointia.

Mitä on digitaalinen markkinointi?

 

Digitaaliseen markkinointiin kuuluu paljon kaikenlaista ja nykyisillä tekniikoilla monesti vain mielikuvitus on rajana sen toteuttamiselle.
Yleisesti kuitenkin digimarkkinoinnin muotoja ovat esimerkiksi hakusanamainonta (Google AdWords), banneri- eli display-mainonta, sähköpostimarkkinointi sekä sosiaalisen median kanavissa tapahtuva markkinointi.

On tärkeää kartoittaa ja tunnistaa asiakkaan tarpeet ja räätälöidä digitaalinen kampanja sen mukaan. Meille jokainen asiakas on yksilö ja siksi emme tarjoa valmiita pakettiratkaisuja digimarkkinointiin.

 

Miksi minun pitäisi käyttää

digitaalista markkinointia?

 

Digimarkkinointi on markkinoinnin muodoista se kaikkein nopeimmin kasvava, eikä suotta. Markkinoinnin kohderyhmä tai -ryhmät pystytään rajaamaan hyvinkin tarkasti esimerkiksi sekä ihmisen itsensä, hänen käyttäytymisensä että sijaintinsa mukaan. Näin eri kohderyhmille on helppo markkinoida samaa asiaa eri tavoin optimaalisen tuloksen saavuttamiseksi.

Digimarkkinointi myös eroaa monista ns. perinteisistä markkinointikanavista sen mitattavuuden takia. Sekä kampanjan aikana että sen jälkeen saadaan paljon yksityiskohtaista tietoa siitä, miten kampanja toimii, mitä osia kannattaa muokata tai hylätä kokonaan sekä mihin kannattaa mahdollisesti panostaa vielä lisää. Kampanjalle asetettuja tavoitteita sekä asiakkaan saamaa hyötyä on helppo seurata.

Digimarkkinoinnissa asiakkaalle ei siis jää epäselväksi, paljonko yksi klikkaus on maksanut tai paljonko kampanja on tuottanut.

 

Digitaalinen myyntipolku

 

Nykypäivänä 70% ostoprojekteista etenee ilman, että asiakkaalla on minkäänlaista kontaktia myyjään.
Suurin osa ihmisistä aloittaa tiedon hakemisen tuotteesta tai palvelusta internetin hakukoneesta.
Netissä vertaillaan hintoja sekä etsitään hyötyjä ja haittoja tuotteesta tai palvelusta.
Myyjä ei ole enää olekaan asiakkaan ensisijainen tiedonlähde vaan asiantuntija ostoputken loppupäässä.

Asiakkaan ostopolku voidaan jakaa kolmeen osaan:

1. Ongelman tunnistaminen
2. Vaihtoehtojen arviointi
3. Ostopäätöksen tekeminen

Digitaalisessa maailmassa pitää ymmärtää eri kanavien roolit, eli missä myyntipolun vaiheessa kannattaa asiakkaalle tarjota mitäkin sisältöä.

Digitaalinen myyntipolku voidaan myös jakaa kolmeen osaan:

1. Luodaan tarve
    mm. Facebook-mainonta, blogit, bannerimainonta, Youtube-mainonta

2. Opetetaan asiakasta ostamaan
    mm. hakukoneoptimointi, blogit, videotuotanto, retargetointi, white paper, webinaarit

3. Tarjotaan ratkaisu ja kehotetaan ostamaan
    mm. Facebook, hakusanamainonta, videotuotanto

4. Toimenpiteiden seuranta
     Analysoidaan tulokset ja muutetaan toimenpiteitä sen mukaan.
Oikeilla mittareilla näemme, kuinka paljon maksaa esimerkiksi yksi yhteydenotto tai kauppa.

Tiesitkö, että:

 

  • 71% ostajista aloittaa tiedonhaun verkosta
  • 60% ihmisistä käyttää verkkoa ostopäätöksen vahvistamiseen
  • 70% B2B -ostoprosesseista on jo tehty ennen ensimmäistä yhteydenottoa
  • Jätä soittopyyntö!

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.