Sosiaalinen

media.

Mainontaa, sisältöä, informaatiota,
mielikuvien luomista, opettamista.
SoMe on monipuolinen juttu.

Creative Gorilla sosiaalinen media

Mitä kaikkea on sosiaalinen media?

 

Monesti sosiaalinen media mielletään pelkäksi Facebookiksi tai kantaaottaviksi Twitter-viesteiksi.
Sosiaalinen media on kuitenkin nykyään todella laaja käsite,
joka kattaa paljon eri kanavia sekä sisältömuotoja.
Kaikissa kanavissa ei tarvitse eikä yleensä ole järkevääkään olla,
vaan pohdimme asiakkaan kanssa yhdessä sopivan toimintasuunnitelman.

Voimme ottaa haltuun asiakkaan koko sosiaalisen median, osia siitä
tai suunnitella yhtenäisen linjan sen sisältöä varten,
jolloin yrityksen eri työntekijöiden on helpompi hallinnoida sosiaalista mediaa.
Suunnitelman mukaisesti voimme tuottaa asiakkaalle sosiaaliseen mediaan
visuaalisen- sekä sisällöllisen linjan, tai tekstiä, valokuvia, piirroksia
ja videoita joko jatkuvasti tai sovituin väliajoin.

Meillä sosiaalinen media jaetaan karkeasti kolmeen pääryhmään:

1. Informaatio, jota halutaan antaa tai levittää
2. Mainonta
3. Fiiliksen ja mielikuvien luominen yrityksestä

Tavat, joilla näitä kohtia toteutetaan,
riippuu jonkin verran käyttävistä kanavista sekä myös yrityksen toimialasta.

 

Ajankohtaista tietoa sosiaalisessa mediassa.

 

Monelle yritykselle sosiaalinen media on helppo tapa levittää tietoa nopeasti, kätevästi ja edullisesti.
Etenkin ajankohtainen informaatio tavoittaa käyttäjät ja tehokkaasti saman tien.

Usein yritykset levittävät sosiaalisessa mediassa esimerkiksi vinkkejä tuotteidensa käyttöön,
lanseeraavat uusia palveluita ja tuotteita tai auttavat asiakkaita ongelmatilanteissa.

 

Mainonta sosiaalisessa mediassa.

 

Mainontaa voidaan toteuttaa sosiaalisessa mediassa monella tavalla.
Esimerkiksi Facebookissa voidaan luoda mainoksia tai markkinoida yrityksen julkaisuja.
Myös kohdentaminen voidaan tehdä todella tarkasti
mm. iän, sukupuolen, sijainnin ja kiinnostuksen kohteiden perusteella.

Mainostaminen on sosiaalisessa mediassa verrattaen edullista ja tarkan kohdentamisen
ansiosta hyvin tehokasta ja tuottoisaa.

 

Yrityksen imagon luominen.

 

Joillekin yrityksille tärkeintä sosiaalisessa mediassa on luoda positiivista mielikuvaa ja fiilistä
omasta yrityksestä ja sen tuotteista tai palveluista.
Tämä yleensä kantaa hedelmää lisääntyvänä asiakaskuntana ja myynnin kasvuna,
mutta ei ole yhtä nopeasti näkyvä ja kannattavaksi muodostuva keino kuin esimerkiksi mainostaminen.

Yrityksen imagon luominen sosiaalisessa mediassa onkin yleensä jatkuvaa työtä, johon kannattaa
luoda selkeät säännöt ja työkalut. Näin ilme pysyy yhtenäisenä ja työ kantaa hedelmää nopeammin.

 

Sosiaalisen median tavoitteet.

 

1. Tiedon antaminen
Riippuen yrityksestä ja toimialasta, tämä voi olla ihan yleistä tietoutta yrityksestä.
Usein tärkeää on antaa tietoa yrityksen tuotteista, hinnoista, saatavuudesta ym.
Sosiaalinen media on myös kätevä kanava tiedottaa ajankohtaisista asioista,
esimerkiksi palvelun häiriöistä tai liikkeen poikkeuksellisista aukioloajoista.

2. Mielikuvien luominen
Viestintä sosiaalisessa mediassa synnyttää mielikuvia helpommin kuin perinteinen
mainonta tai yrityksen omat nettisivut.
Varmista, että jätät yrityksestäsi halutunlaisen ja positiivisen muistijäljen.

3. Joukosta erottautuminen
Monesti sosiaalisessa mediassa menestyneet yritykset tekevät asioita poikkeavalla tavalla.
Kilpailijoista erottautuminen on aina ollut hyvä asia, eikä sosiaalinen media ole tässä poikkeus.
Tuo yrityksen oma identiteetti rohkeasti julki.

4. Kiinnostuksen ja ostohalun herättäminen
Sosiaalinen media on oivallinen kanava herättämään kiinnostusta ja ostohalua.
Nykyään muoti-ilmiöt ja monet halutut tuotteet tai palvelut perustuvat juuri
menestyksekkääseen kampanjaan sosiaalisen median maailmassa.

5. Myynnin aikaansaaminen
Tärkein tavoite sosiaalisessa mediassa on yleensä myynnin kasvattaminen.
Tähän lopputulokseen vaikuttaa yleensä moni somessa tehty asia yhdessä.

Tiesitkö, että:

 

  • Lähes 90% suomalaisista käyttää ainakin yhtä sosiaalisen median kanavaa
  • Yritykset, joilla on aktiivinen blogi, saavat kuukaudessa 67% enemmän liidejä
  • Twitteriä käyttävät yritykset saavat kaksi kertaa enemmän liidejä kuukaudessa
  • Jätä soittopyyntö!

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Copyright © 2017 · | Creative Gorilla Oy